IMPEL Logo

Tools

 • Фінансове забезпечення екологічних зобов'язань - практичний посібник

  Цей практичний посібник є довідковим документом для регуляторів. Він не містить вказівок щодо того, що повинен робити регуляторний орган. Натомість, він має на меті надати інформацію, яка допоможе регуляторним органам приймати кращі рішення щодо фінансового забезпечення природоохоронних зобов'язань та відповідальності. Таким чином, це має сприяти покращенню захисту довкілля та наповненню державного бюджету, сприяти дотриманню принципу "забруднювач платить" та заохочувати інвестиції операторів у запобігання забрудненню довкілля. Посібник визначає питання, які слід враховувати в процесі прийняття рішень при оцінці фінансового забезпечення, і допомагає регуляторним органам та іншим користувачам знайти успішні рішення. У ньому також підкреслюється важливість постійної підтримки та моніторингу фінансового забезпечення для забезпечення успішного надання такого фінансового забезпечення у разі потреби, а також наводяться приклади використання та рекомендації на міжнародному рівні.

  [Read more]
 • Методологія "Робити правильні речі" для отримання дозволів - Порівняння

  Проект "Належна практика надання екологічних дозволів" - це поточний проект (2016-2018 рр.), який уважно вивчає взаємозв'язок між дозволами та інспекціями, виявляє цікаві тематичні дослідження та найкращі практики в Європі, а також визначає та описує кроки, які можуть бути використані в дозвільних процедурах.

  [Read more]
 • Охорона природи при видачі дозволів та інспектуванні промислових об'єктів

  Цей звіт/посібник зосереджується, зокрема, на роз'ясненні критеріїв відбору, оцінці значних впливів, оцінці кумулятивних впливів та, за можливості, на механізмах перевірки дотримання умов дозволу щодо заходів зі зменшення впливу, встановлених відповідно до ст. 6(3). 6(3). Що стосується роботи з Natura 2000 при видачі дозволів та інспекції промислових об'єктів, то проект виявив деякі приклади передового досвіду, які описані у звіті.

  [Read more]
 • Кращі практики у сфері енергоефективності при отриманні дозволів та проведенні перевірок

  У цьому документі представлено огляд передового досвіду щодо врахування питань енергоефективності у дозвільних та інспекційних процедурах.

  [Read more]
 • Обробка відходів перед захороненням відповідно до ст. 6 Директиви про захоронення відходів

  У цьому Звіті представлені результати розділу проекту IMPEL Landfill, присвяченого імплементації країнами-членами ЄС ст. 6 Директиви 1999/31/ЄС про захоронення відходів, з метою дослідження ситуації з захороненням необроблених відходів у країнах-членах ЄС. метою дослідження ситуації в країнах-членах ЄС щодо захоронення необроблених відходів. Попередньо було розповсюджено відповідне опитування.

  [Read more]

Subscribe to our newsletter