IMPEL Logo
  • Kolm teenustepakkumist IMPELi tegevuse toetamiseks

    Kolm teenustepakkumist IMPELi tegevuse toetamiseks

Tere tulemast IMPELi juurde

Euroopa Liidu keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise võrgustik (IMPEL) on Euroopa Liidu liikmesriikide, ühinevate ja kandidaatriikide, EMP ja EFTA riikide ning potentsiaalsete Euroopa Ühenduse kandidaatriikide keskkonnaasutuste rahvusvaheline mittetulundusühing.

Meie ülesanne on tagada Euroopa keskkonnaõiguse tõhus rakendamine ja jõustamine, edendades erialast koostööd, teavet ja parimate tavade vahetamist keskkonnaalaste reguleerivate asutuste vahel.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter