IMPEL Logo
 • Tööstuse ja õhuekspertide rühma kohtumine Stuttgart 18.-19. oktoober 2023

  IT-turbe ja GDPRi pakkumismenetlus

 • veebilehe täienduste pakkumine

  IT-turbe ja GDPRi pakkumismenetlus

 • IMPELi läbilõikamisvahendite ja lähenemisviiside ekspertrühma koosolek

  IT-turbe ja GDPRi pakkumismenetlus

 • IT-turbe ja GDPRi pakkumismenetlus

  IT-turbe ja GDPRi pakkumismenetlus

Tere tulemast IMPELi juurde

Euroopa Liidu keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise võrgustik (IMPEL) on Euroopa Liidu liikmesriikide, ühinevate ja kandidaatriikide, EMP ja EFTA riikide ning potentsiaalsete Euroopa Ühenduse kandidaatriikide keskkonnaasutuste rahvusvaheline mittetulundusühing.

Meie ülesanne on tagada Euroopa keskkonnaõiguse tõhus rakendamine ja jõustamine, edendades erialast koostööd, teavet ja parimate tavade vahetamist keskkonnaalaste reguleerivate asutuste vahel.

Keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise võrgustik on Euroopa Liidu liikmesriikide ja kandidaatriikide keskkonnaasutuste rahvusvaheline mittetulundusühing.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter