IMPEL Logo
 • Salvestage kuupäev 4 võrgustiku konverentsile

  IMPELi tööstuse ja õhuekspertide rühma juhtkomitee kohtus Brüsselis ja pidas kohtumise Euroopa Komisjoniga.

 • Keskkonnakohustuste finantskohustusi käsitlev praktiline juhend

  IMPELi tööstuse ja õhuekspertide rühma juhtkomitee kohtus Brüsselis ja pidas kohtumise Euroopa Komisjoniga.

 • IMPELi vee- ja maaparandusprojekti tulemused esitati Intersoli konverentsil

  IMPELi tööstuse ja õhuekspertide rühma juhtkomitee kohtus Brüsselis ja pidas kohtumise Euroopa Komisjoniga.

 • IMPELi reovee looduskeskkonna (WiNE) projektirühm tegi kohapealse visiidi Hispaanias Murcias.

  IMPELi tööstuse ja õhuekspertide rühma juhtkomitee kohtus Brüsselis ja pidas kohtumise Euroopa Komisjoniga.

 • IRI Island 2023

  IMPELi tööstuse ja õhuekspertide rühma juhtkomitee kohtus Brüsselis ja pidas kohtumise Euroopa Komisjoniga.

 • IMPELi projekt "Linnudirektiivi ja elupaikade direktiivide rakendamine Euroopa lennuväljadel" tegi oma esimese lennuväljakute külastuse.

  IMPELi tööstuse ja õhuekspertide rühma juhtkomitee kohtus Brüsselis ja pidas kohtumise Euroopa Komisjoniga.

 • IMPELi tööstuse ja õhuekspertide rühma juhtkomitee kohtus Brüsselis ja pidas kohtumise Euroopa Komisjoniga.

  IMPELi tööstuse ja õhuekspertide rühma juhtkomitee kohtus Brüsselis ja pidas kohtumise Euroopa Komisjoniga.

Tere tulemast IMPELi juurde

Euroopa Liidu keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise võrgustik (IMPEL) on Euroopa Liidu liikmesriikide, ühinevate ja kandidaatriikide, EMP ja EFTA riikide ning potentsiaalsete Euroopa Ühenduse kandidaatriikide keskkonnaasutuste rahvusvaheline mittetulundusühing.

Meie ülesanne on tagada Euroopa keskkonnaõiguse tõhus rakendamine ja jõustamine, edendades erialast koostööd, teavet ja parimate tavade vahetamist keskkonnaalaste reguleerivate asutuste vahel.

Keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise võrgustik on Euroopa Liidu liikmesriikide ja kandidaatriikide keskkonnaasutuste rahvusvaheline mittetulundusühing.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter