IMPEL Logo
 • Bewaar de datum voor de conferentie over 4 netwerken

  IMPEL Stuurgroep industrie en luchtdeskundigen kwam bijeen in Brussel en had een vergadering met de Europese Commissie.

 • Financiële voorzieningen voor milieuverplichtingen Praktijkgids

  IMPEL Stuurgroep industrie en luchtdeskundigen kwam bijeen in Brussel en had een vergadering met de Europese Commissie.

 • Resultaten van IMPEL-project voor water- en bodemsanering gepresenteerd op Intersol-conferentie

  IMPEL Stuurgroep industrie en luchtdeskundigen kwam bijeen in Brussel en had een vergadering met de Europese Commissie.

 • IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) Projectteam bracht een bezoek aan Murcia, Spanje.

  IMPEL Stuurgroep industrie en luchtdeskundigen kwam bijeen in Brussel en had een vergadering met de Europese Commissie.

 • IRI IJsland 2023

  IMPEL Stuurgroep industrie en luchtdeskundigen kwam bijeen in Brussel en had een vergadering met de Europese Commissie.

 • IMPEL Uitvoering van de vogel- en habitatrichtlijnen op Europese luchthavens heeft zijn eerste luchthavenbezoek afgelegd.

  IMPEL Stuurgroep industrie en luchtdeskundigen kwam bijeen in Brussel en had een vergadering met de Europese Commissie.

 • IMPEL Stuurgroep industrie en luchtdeskundigen kwam bijeen in Brussel en had een vergadering met de Europese Commissie.

  IMPEL Stuurgroep industrie en luchtdeskundigen kwam bijeen in Brussel en had een vergadering met de Europese Commissie.

Welkom bij IMPEL

Het netwerk van de Europese Unie voor de tenuitvoerlegging en handhaving van het milieurecht (IMPEL) is een internationale vereniging zonder winstoogmerk van de milieuautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, de toetredende landen en kandidaat-lidstaten van de EU, de EER- en EVA-landen en potentiële kandidaten voor toetreding tot de Europese Gemeenschap. 

Het is onze taak te zorgen voor een doeltreffende tenuitvoerlegging en handhaving van de Europese milieuwetgeving door professionele samenwerking, informatie en de uitwisseling van beste praktijken tussen milieuregelgevers te bevorderen.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter