IMPEL Logo
  • Drie aanbestedingen voor diensten ter ondersteuning van IMPEL-activiteiten

    Drie aanbestedingen voor diensten ter ondersteuning van IMPEL-activiteiten

Welkom bij IMPEL

Het netwerk van de Europese Unie voor de tenuitvoerlegging en handhaving van het milieurecht (IMPEL) is een internationale vereniging zonder winstoogmerk van de milieuautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie, de toetredende landen en kandidaat-lidstaten van de EU, de EER- en EVA-landen en potentiële kandidaten voor toetreding tot de Europese Gemeenschap. 

Het is onze taak te zorgen voor een doeltreffende tenuitvoerlegging en handhaving van de Europese milieuwetgeving door professionele samenwerking, informatie en de uitwisseling van beste praktijken tussen milieuregelgevers te bevorderen.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter