IMPEL Logo
 • Zapisz datę konferencji 4 Networks

  Komitet Sterujący Zespołu Ekspertów Branżowych i Lotniczych IMPEL spotkał się w Brukseli i odbył spotkanie z Komisją Europejską

 • Rezerwy finansowe na zobowiązania środowiskowe Praktyczny przewodnik

  Komitet Sterujący Zespołu Ekspertów Branżowych i Lotniczych IMPEL spotkał się w Brukseli i odbył spotkanie z Komisją Europejską

 • Wyniki projektu remediacji wody i gruntów IMPEL zostały zaprezentowane na konferencji Intersol

  Komitet Sterujący Zespołu Ekspertów Branżowych i Lotniczych IMPEL spotkał się w Brukseli i odbył spotkanie z Komisją Europejską

 • Zespół projektu IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) odbył wizytę w Murcji, Hiszpania

  Komitet Sterujący Zespołu Ekspertów Branżowych i Lotniczych IMPEL spotkał się w Brukseli i odbył spotkanie z Komisją Europejską

 • IRI Islandia 2023

  Komitet Sterujący Zespołu Ekspertów Branżowych i Lotniczych IMPEL spotkał się w Brukseli i odbył spotkanie z Komisją Europejską

 • Projekt IMPEL Wdrażanie Dyrektyw Ptasiej i Siedliskowej na Europejskich Lotniskach odbył swoją pierwszą wizytę na lotnisku

  Komitet Sterujący Zespołu Ekspertów Branżowych i Lotniczych IMPEL spotkał się w Brukseli i odbył spotkanie z Komisją Europejską

 • Komitet Sterujący Zespołu Ekspertów Branżowych i Lotniczych IMPEL spotkał się w Brukseli i odbył spotkanie z Komisją Europejską

  Komitet Sterujący Zespołu Ekspertów Branżowych i Lotniczych IMPEL spotkał się w Brukseli i odbył spotkanie z Komisją Europejską

Witamy w IMPEL

Sieć Unii Europejskiej na rzecz Wdrażania i Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska (IMPEL) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit zrzeszającym organy ochrony środowiska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw przystępujących i kandydujących do UE, państw EOG i EFTA oraz potencjalnych kandydatów do przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej. 

Naszą misją jest zapewnienie skutecznego wdrażania i egzekwowania europejskiego prawa ochrony środowiska poprzez promowanie profesjonalnej współpracy, wymiany informacji i najlepszych praktyk pomiędzy organami regulacyjnymi w zakresie ochrony środowiska.

.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter