IMPEL Logo
 • Spotkanie zespołu ekspertów ds. przemysłu i powietrza Stuttgart 18-19 października 2023 r.

  Przetarg na bezpieczeństwo IT i RODO

 • przetarg na ulepszenia strony internetowej

  Przetarg na bezpieczeństwo IT i RODO

 • Spotkanie zespołu ekspertów IMPEL ds. narzędzi i podejść przekrojowych

  Przetarg na bezpieczeństwo IT i RODO

 • Przetarg na bezpieczeństwo IT i RODO

  Przetarg na bezpieczeństwo IT i RODO

Witamy w IMPEL

Sieć Unii Europejskiej na rzecz Wdrażania i Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska (IMPEL) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit organów ochrony środowiska państw członkowskich Unii Europejskiej, krajów przystępujących i kandydujących do UE, krajów EOG i EFTA oraz potencjalnych kandydatów do przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej. 

Naszą misją jest zapewnienie skutecznego wdrażania i egzekwowania europejskiego prawa ochrony środowiska poprzez promowanie profesjonalnej współpracy, informacji i wymiany najlepszych praktyk między organami regulacyjnymi ds. ochrony środowiska.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter