IMPEL Logo
 • We Frankfurcie odbyła się mini-konferencja na temat odwrócenia trendu zanieczyszczenia wód gruntowych

  Konferencja 4 Networks rozpoczyna się już jutro!

 • Przetarg na bezpieczeństwo IT i RODO

  Konferencja 4 Networks rozpoczyna się już jutro!

 • Przetarg na projekt IMPEL wspierający wdrażanie IED - termin 7 września

  Konferencja 4 Networks rozpoczyna się już jutro!

 • Konferencja IMPEL Water and Land w Bukareszcie

  Konferencja 4 Networks rozpoczyna się już jutro!

 • Konferencja 4 Networks rozpoczyna się już jutro!

  Konferencja 4 Networks rozpoczyna się już jutro!

Witamy w IMPEL

Sieć Unii Europejskiej na rzecz Wdrażania i Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska (IMPEL) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit organów ochrony środowiska państw członkowskich Unii Europejskiej, krajów przystępujących i kandydujących do UE, krajów EOG i EFTA oraz potencjalnych kandydatów do przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej. 

Naszą misją jest zapewnienie skutecznego wdrażania i egzekwowania europejskiego prawa ochrony środowiska poprzez promowanie profesjonalnej współpracy, informacji i wymiany najlepszych praktyk między organami regulacyjnymi ds. ochrony środowiska.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter