IMPEL Logo
  • Trzy przetargi na usługi wspierające działalność IMPEL

    Trzy przetargi na usługi wspierające działalność IMPEL

Witamy w IMPEL

Sieć Unii Europejskiej na rzecz Wdrażania i Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska (IMPEL) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit zrzeszającym organy ochrony środowiska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw przystępujących i kandydujących do UE, państw EOG i EFTA oraz potencjalnych kandydatów do przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej. 

Naszą misją jest zapewnienie skutecznego wdrażania i egzekwowania europejskiego prawa ochrony środowiska poprzez promowanie profesjonalnej współpracy, wymiany informacji i najlepszych praktyk pomiędzy organami regulacyjnymi w zakresie ochrony środowiska.

.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter