IMPEL Logo
 • Srečanje strokovne skupine za industrijo in zrak Stuttgart 18.-19. oktober 2023

  Javni razpis za IT varnost in GDPR

 • razpis za izboljšave spletnega mesta

  Javni razpis za IT varnost in GDPR

 • Sestanek strokovne skupine IMPEL za orodja in pristope navzkrižnega rezanja

  Javni razpis za IT varnost in GDPR

 • Javni razpis za IT varnost in GDPR

  Javni razpis za IT varnost in GDPR

Dobrodošli v podjetju IMPEL

Mreža Evropske unije za izvajanje in uveljavljanje okoljskega prava (IMPEL) je mednarodno neprofitno združenje okoljskih organov držav članic Evropske unije, držav pristopnic in kandidatk EU, držav EGP in EFTA ter potencialnih kandidatk za pridružitev Evropski skupnosti. 

Naše poslanstvo je zagotavljanje učinkovitega izvajanja in uveljavljanja evropskega okoljskega prava s spodbujanjem strokovnega sodelovanja, izmenjave informacij in najboljših praks med okoljskimi regulatorji.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter