IMPEL Logo
  • Trije razpisi za storitve v podporo dejavnostim IMPEL

    Trije javni razpisi za storitve v podporo dejavnostim IMPEL

Dobrodošli v podjetju IMPEL

Mreža Evropske unije za izvajanje in uveljavljanje okoljskega prava (IMPEL) je mednarodno neprofitno združenje okoljskih organov držav članic Evropske unije, držav pristopnic in kandidatk EU, držav EGP in EFTA ter potencialnih kandidatk za pridružitev Evropski skupnosti. 

Naše poslanstvo je zagotavljanje učinkovitega izvajanja in uveljavljanja evropskega okoljskega prava s spodbujanjem strokovnega sodelovanja, izmenjave informacij in najboljših praks med okoljskimi regulatorji.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter