IMPEL Logo
 • Expertgruppsmöte för industri och luft Stuttgart 18-19 oktober 2023

  Upphandling av IT-säkerhet och GDPR

 • anbud för förbättringar av webbplatsen

  Upphandling av IT-säkerhet och GDPR

 • IMPEL-möte för expertgruppen för verktyg och metoder för korsskärning

  Upphandling av IT-säkerhet och GDPR

 • Upphandling av IT-säkerhet och GDPR

  Upphandling av IT-säkerhet och GDPR

Välkommen till IMPEL

Europeiska unionens nätverk för genomförande och efterlevnad av miljölagstiftningen (IMPEL) är en internationell ideell förening för miljömyndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater, anslutande länder och kandidatländer till EU, EES- och EFTA-länder och potentiella kandidater till att ansluta sig till Europeiska gemenskapen. 

Vårt uppdrag är att säkerställa ett effektivt genomförande och efterlevnad av europeisk miljölagstiftning genom att främja professionellt samarbete, information och utbyte av bästa praxis mellan miljötillsynsmyndigheter.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter