IMPEL Logo
  • Tre anbudsinfordringar för tjänster till stöd för Impels verksamhet

    Tre anbudsinfordringar för tjänster till stöd för Impels verksamhet

Välkommen till IMPEL

European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL) är en internationell ideell sammanslutning av miljömyndigheter i EU:s medlemsstater, anslutnings- och kandidatländer, EES- och Efta-länder samt potentiella kandidater till medlemskap i Europeiska gemenskapen.

Vårt uppdrag är att se till att den europeiska miljölagstiftningen genomförs och efterlevs på ett effektivt sätt genom att främja professionellt samarbete, information och utbyte av bästa praxis mellan miljötillsynsmyndigheter.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter