IMPEL Logo
 • Spara datumet för konferensen 4 Networks

  Styrkommittén för IMPEL:s expertgrupp för industrin och luftfarten träffades i Bryssel och hade ett möte med Europeiska kommissionen.

 • Finansiella avsättningar för miljöskulder Praktisk vägledning

  Styrkommittén för IMPEL:s expertgrupp för industrin och luftfarten träffades i Bryssel och hade ett möte med Europeiska kommissionen.

 • Resultaten av IMPEL-projektet för sanering av vatten och mark presenterades på Intersol-konferensen

  Styrkommittén för IMPEL:s expertgrupp för industrin och luftfarten träffades i Bryssel och hade ett möte med Europeiska kommissionen.

 • IMPEL:s projektgrupp för avloppsvatten i den naturliga miljön (WiNE) besökte Murcia, Spanien.

  Styrkommittén för IMPEL:s expertgrupp för industrin och luftfarten träffades i Bryssel och hade ett möte med Europeiska kommissionen.

 • IRI Island 2023

  Styrkommittén för IMPEL:s expertgrupp för industrin och luftfarten träffades i Bryssel och hade ett möte med Europeiska kommissionen.

 • IMPEL-projektet Implementation of the Bird and Habitat Directives at European Aerodromes gjorde sitt första flygplattsbesök.

  Styrkommittén för IMPEL:s expertgrupp för industrin och luftfarten träffades i Bryssel och hade ett möte med Europeiska kommissionen.

 • Styrkommittén för IMPEL:s expertgrupp för industrin och luftfarten träffades i Bryssel och hade ett möte med Europeiska kommissionen.

  Styrkommittén för IMPEL:s expertgrupp för industrin och luftfarten träffades i Bryssel och hade ett möte med Europeiska kommissionen.

Välkommen till IMPEL

European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL) är en internationell ideell sammanslutning av miljömyndigheter i EU:s medlemsstater, anslutnings- och kandidatländer, EES- och Efta-länder samt potentiella kandidater till medlemskap i Europeiska gemenskapen.

Vårt uppdrag är att se till att den europeiska miljölagstiftningen genomförs och efterlevs på ett effektivt sätt genom att främja professionellt samarbete, information och utbyte av bästa praxis mellan miljötillsynsmyndigheter.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter