IMPEL Logo
 • Resultaten från IMPEL Water and Land Remediation Project presenterades vid AquaConSoil 2023

  IMPEL-möte om avfallshantering och cirkulär ekonomi och platsbesök den 19-20 juni i São Miguel, Azorerna

 • IMPEL Supporting IED Implementation Project Anbud - Sista inlämningsdag 7 september

  IMPEL-möte om avfallshantering och cirkulär ekonomi och platsbesök den 19-20 juni i São Miguel, Azorerna

 • IMPEL:s konferens om vatten och mark i Bukarest

  IMPEL-möte om avfallshantering och cirkulär ekonomi och platsbesök den 19-20 juni i São Miguel, Azorerna

 • Trendbrott i grundvattenföroreningar - minikonferens i Frankfur

  IMPEL-möte om avfallshantering och cirkulär ekonomi och platsbesök den 19-20 juni i São Miguel, Azorerna

 • IMPEL-möte om avfallshantering och cirkulär ekonomi och platsbesök den 19-20 juni i São Miguel, Azorerna

  IMPEL-möte om avfallshantering och cirkulär ekonomi och platsbesök den 19-20 juni i São Miguel, Azorerna

Välkommen till IMPEL

Europeiska unionens nätverk för genomförande och efterlevnad av miljölagstiftningen (IMPEL) är en internationell ideell förening för miljömyndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater, anslutande länder och kandidatländer till EU, EES- och EFTA-länder och potentiella kandidater till att ansluta sig till Europeiska gemenskapen. 

Vårt uppdrag är att säkerställa ett effektivt genomförande och efterlevnad av europeisk miljölagstiftning genom att främja professionellt samarbete, information och utbyte av bästa praxis mellan miljötillsynsmyndigheter.

(*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence.)

Subscribe to our newsletter