IMPEL Logo

IMPEL Waste Management and Circular Economy Project holdt en treningsøkt i Bucuresti

13 Oct, 2023

4.–6. oktober fant en tredagers treningsøkt sted i Bucuresti, Romania, organisert innenfor paraplyen til IMPEL-prosjektet «Avfallshåndtering og sirkulær økonomi».

På møtet deltok mine 25 miljøeksperter (hovedsakelig inspektører og tillatelsesskrivere) fra forskjellige land og fra Romania. I tillegg deltok over 60 IMPEL-medlemmer online.

Den første møtedagen besto av et seminar hvor det ble gitt presentasjoner om følgende emner:

  • Forhold og vurdering av Slutt-av-avfall
  • Forhold og vurdering av Biprodukter
  • Risikobasert planlegging av inspeksjoner av avfallsgjenvinningsinstallasjoner
  • REACH-anvendbarhet på sekundært råmateriale
  • Avfallstransport Regulering og vurdering av sekundærråstoff, avfall-ikke avfall

Den andre dagen av møtet inkluderte et anleggsbesøk til GreenGroup Frasinu Recycling Park hvor et anleggsbesøk ved PET- og WEEE-gjenvinningslinjer har blitt utført. En interessant diskusjon blant IMPEL-medlemmene og operatøren fulgte besøket, om temaene End of Waste-plastkriterier, relevante bestemmelser i EUs avfallslovgivning og forsendelse av avfallsforhold.

Den siste dagen av møtet var forbeholdt en spesifikk opplæring av rumenske myndigheter. Opplæringen ble delt inn i tre deler: 1) Sluttavfallsvurdering og inspeksjon ledet av Romano Ruggeri, 2) anvendelsen av REACH-forordningen på avfallsbaserte materialer ledet av Topi Turunen og 3) avfallstransporter og klassifisering av blyavfall av Huib van Westen.

Subscribe to our newsletter