IMPEL Logo

Мини-конференција во Франкфурт за промена на трендот во загадувањето на подземните води

25 Jul, 2023

На 4 септември 2023 година, IMPEL ќе одржи мини-конференција на тема „Превртување на трендот во загадувањето на подземните води“ во Франкфурт на Мајна, Германија. Настанот на лице место треба да послужи за споредба на примери од најдобрите практики од неколку земји-членки на IMPEL и да даде придонес за предвидените Упатство за оваа тема. Регистрацијата е отворена до 4 август 2023 година. Ве молиме испратете е-пошта на info@impel.eu доколку сте заинтересирани.

Програмата на конференцијата може да се најде под поврзаните информации. Повеќе детали за проектот се достапни овде .

Subscribe to our newsletter