IMPEL Logo

Përmbysja e trendit në minikonferencën e ndotjes së ujërave nëntokësore në Frankfurt

25 Jul, 2023

Më 4 shtator 2023 IMPEL do të mbajë një mini-konferencë mbi "Përmbysja e trendit në ndotjen e ujërave nëntokësore" në Frankfurt am Main, Gjermani. Ngjarja në terren duhet të shërbejë për të krahasuar shembujt e praktikave më të mira nga disa vende anëtare të IMPEL dhe për të dhënë të dhëna për të parashikuar udhëzues për këtë temë. Regjistrimi është i hapur deri më 4 gusht 2023. Ju lutemi dërgoni një email në info@impel.eu nëse jeni të interesuar.

Programi i konferencës mund të gjendet nën informacionin përkatës. Më shumë detaje rreth projektit janë në dispozicion këtu .

Subscribe to our newsletter