IMPEL Logo

4 Networks-konferansen starter i morgen!

27 Sep, 2023

Det er snart på tide at den første 4 nettverkskonferansen holdes personlig siden 2017! Arrangementet starter i morgen og samler over 400 deltakere fra relevante myndigheter og medlemmer av de 4 nettverkene, IMPEL, EUFJE, ENPE og EnviCrimeNet. Målet med konferansen er å debattere felles innsats for å bekjempe miljøkriminalitet.

Følg oss på Twitter (X) og Facebook for liveoppdateringer!

Subscribe to our newsletter