IMPEL Logo

Konferenca e 4 Rrjeteve fillon nesër!

27 Sep, 2023

Është pothuajse koha që Konferenca e parë e 4 Rrjeteve të mbahet personalisht që nga viti 2017! Ngjarja fillon nesër dhe mbledh së bashku mbi 400 pjesëmarrës nga autoritetet përkatëse dhe anëtarë të 4 Rrjeteve, IMPEL, EUFJE, ENPE dhe EnviCrimeNet. Qëllimi i konferencës është të debatojë përpjekjet e përbashkëta për të luftuar krimin mjedisor.

Për përditësime të drejtpërdrejta na ndiqni në Twitter (X) dhe Facebook!

Subscribe to our newsletter