IMPEL Logo

Конференција за вода и земја на ИМПЕЛ во Букурешт

26 Jul, 2023

На 17-18 октомври 2023 година, IMPEL ќе одржи Конференција за вода и земја во Букурешт, Романија. Хибридниот настан главно ќе се фокусира на ажурирањето на зелениот договор на ЕУ и другите релевантни политики, повторната употреба на водата, контаминацијата на почвата и Директивата за следење на почвата, предизвиците во спроведувањето на законите за животна средина на ЕУ во Романија и тековните проекти на ИМПЕЛ. Пријавувањето е отворено до 8 септември 2023 година. Доколку сте заинтересирани, испратете е-пошта на info@impel.eu. Програмата на конференцијата може да се најде под поврзаните информации.

Subscribe to our newsletter