IMPEL Logo

IMPEL vann- og landkonferanse i Bucuresti

26 Jul, 2023

17.-18. oktober 2023 vil IMPEL holde vann- og landkonferansen i Bucuresti, Romania. Hybridarrangementet vil hovedsakelig fokusere på oppdatering av EUs grønne avtale og andre relevante retningslinjer, gjenbruk av vann, jordforurensning og jordovervåkingsdirektivet, utfordringer i implementeringen av EUs miljølover i Romania og pågående IMPEL-prosjekter. Påmeldingen er åpen til 8. september 2023. Send en e-post til info@impel.eu hvis du er interessert. Konferanseprogrammet finner du under relatert informasjon.

Subscribe to our newsletter