IMPEL Logo

Konferencja IMPEL Water and Land w Bukareszcie

26 Jul, 2023

W dniach 17-18 października 2023 r. IMPEL zorganizuje konferencję Water and Land Conference w Bukareszcie w Rumunii. Wydarzenie hybrydowe będzie koncentrować się głównie na aktualizacjach dotyczących Zielonego Ładu UE i innych odpowiednich polityk, ponownego wykorzystania wody, zanieczyszczenia gleby i dyrektywy w sprawie monitorowania gleby, wyzwań związanych z wdrażaniem unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska w Rumunii oraz bieżących projektów IMPEL. Rejestracja jest otwarta do 8 września 2023 r. Zainteresowanych prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres info@impel.eu. Program konferencji można znaleźć w powiązanych informacjach. 

>

Subscribe to our newsletter