IMPEL Logo

IMPEL:s konferens om vatten och mark i Bukarest

26 Jul, 2023

Den 17-18 oktober 2023 kommer IMPEL att hålla Water and Land Conference i Bukarest, Rumänien. Konferensen kommer huvudsakligen att fokusera på uppdateringar om EU:s Green Deal och andra relevanta policyer, vattenåteranvändning, markföroreningar och Soil Monitoring Directive, utmaningar i genomförandet av EU:s miljölagstiftning i Rumänien och pågående IMPEL-projekt. Registreringen är öppen till den 8 september 2023. Vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@impel.eu om du är intresserad. Konferensprogrammet finns under relaterad information. 

Subscribe to our newsletter