IMPEL Logo

Konferenca IMPEL Uji dhe Toka në Bukuresht

26 Jul, 2023

Në datat 17-18 tetor 2023, IMPEL do të mbajë Konferencën e Ujit dhe Tokës në Bukuresht, Rumani. Ngjarja hibride do të fokusohet kryesisht në përditësimin mbi Marrëveshjen e Gjelbër të BE-së dhe politika të tjera përkatëse, ripërdorimin e ujit, ndotjen e tokës dhe direktivën e monitorimit të tokës, sfidat në zbatimin e ligjeve mjedisore të BE-së në Rumani dhe projektet e vazhdueshme IMPEL. Regjistrimi është i hapur deri më 8 shtator 2023. Ju lutemi dërgoni një email në info@impel.eu nëse jeni të interesuar. Programi i konferencës mund të gjendet nën informacionin përkatës.

Subscribe to our newsletter