IMPEL Logo

Животът е 30!

28 Jun, 2022

На 21 май 2022 г. програмата LIFE – инструментът на ЕС за финансиране на дейности в областта на околната среда и климата – навърши тридесет години и бихме искали да станете част от нея!  Можете да организирате неформално събитие, среща с експерти или културна дейност заедно с местната общност… Изборът е безкраен! Отделете малко време, вдъхновете се и изпратете своето действие.

https://www.lifeis30.eu/

Subscribe to our newsletter