IMPEL Logo

Život je 30!

28 Jun, 2022

Dňa 21. mája 2022 dovŕšil program LIFE – finančný nástroj EÚ’na ochranu životného prostredia a klímy – tridsiatku a my by sme chceli, aby ste boli jeho súčasťou!  Môžete zorganizovať neformálne podujatie, stretnutie s odborníkmi alebo kultúrnu aktivitu spolu s miestnou komunitou… Možností je nekonečne veľa! Nájdite si chvíľu času, inšpirujte sa a prihláste svoju akciu.

https://www.lifeis30.eu/

Subscribe to our newsletter