IMPEL Logo

IMPEL Implementace směrnic o ptácích a stanovištích na evropských letištích Projekt provedl návštěvy letišť v Dánsku

05 Oct, 2023

Letiště pokrývají značnou část Evropy, jsou roztroušena po celém kontinentu a hostí širokou škálu evropských rostlinných a živočišných druhů. 

Někteří z těchto živočichů, zejména těžké a/nebo hejnové druhy ptáků, představují jedno z hlavních nebezpečí pro letectví. Při střetu s letadlem (kolize letadlo - volně žijící živočichové) mohou ptáci a další živočichové ohrozit bezpečnost letadla, jeho posádky a cestujících (a lidí žijících v okolí letišť i mimo ně). 

Pro zajištění bezpečnosti letectví obsahuje nařízení EK č. 139 / 2014 bezpečnostní normy pro všechny aspekty letectví, včetně řízení nebezpečí volně žijících živočichů na letištích a v jejich okolí. 

ProjektIMPEL Implementace směrnic o ptácích a stanovištích na evropských letištích má za cíl prozkoumat počet živočichů/druhů ovlivněných letadly, počet živočichů/druhů ovlivněných výjimkami, proces vydávání, provádění a dohled nad výjimkami, metody řízení nebezpečí pro volně žijící živočichy na letištích a osvědčené postupy pro win - win situaci bezpečnosti letů i biologické rozmanitosti na letištích. 

Ve dnech 26. a 27. září 2023 projektový tým navštívil letiště v Dánsku. Navštívili letiště Kodaň a leteckou základnu Karup. Projektový tým bude v návštěvách letišť pokračovat až do konce roku 2024. 

 

Pro více informací o projektu IMPEL Implementation of the Bird and Habitat Directives at European Aerodromes klikněte zde

Subscribe to our newsletter