IMPEL Logo

Срещата на експертния екип по опазване на природата се проведе онлайн на 23 ноември

09 Dec, 2022

Срещата на експертния екип по опазване на природата се проведе онлайн на 23 ноември. Фокусът на това събитие беше да се предостави актуална информация за проектите на IMPEL, които се изпълняват през 2022-2024 г. в рамките на Експертния екип по опазване на природата.

Заместник-председателят на IMPEL Жан Люк Перен и ръководителят на експертния екип Алфред Дрейер откриха срещата, а на нея присъстваха 24 представители от 11 държави и 2 неправителствени организации. Дневният ред включваше презентации от ръководителите на проекти за опазване на природата на IMPEL, предложения за бъдещи проекти, резултати от проучването на предизвикателствата при изпълнението и как да се разшири мрежата на екипа за опазване на природата. 

Следващата среща на експертния екип ще се проведе на 20 април 2023 г. като лична среща. Моля, запазете датата.

Кликнете върху тук за повече информация относно експертния екип по опазване на природата и проектите.

Subscribe to our newsletter