IMPEL Logo

Zasedání týmu odborníků na ochranu přírody se konalo 23. listopadu online.

09 Dec, 2022

Dne 23. listopadu proběhlo online setkání expertního týmu pro ochranu přírody. Cílem této akce bylo poskytnout aktuální informace o projektech IMPEL, které probíhají v letech 2022-2024 v rámci expertního týmu pro ochranu přírody.

Zasedání zahájili místopředseda IMPEL Jean Luc Perrin a vedoucí expertního týmu Alfred Dreijer a zúčastnilo se ho 24 zástupců z 11 zemí a 2 nevládních organizací. Na programu jednání byly prezentace projektových manažerů projektů ochrany přírody IMPEL, návrhy budoucích projektů, výsledky průzkumu implementačních výzev a způsoby rozšíření sítě expertního týmu ochrany přírody. 

Příští setkání expertního týmu se bude konat 20. dubna 2023 jako osobní setkání. Uložte si prosím toto datum.

Pro více informací o Odborném týmu ochrany přírody a projektech klikněte zde.

Subscribe to our newsletter