IMPEL Logo

Expertgruppen för naturskydd höll ett möte online den 23 november.

09 Dec, 2022

Mötet med expertgruppen för naturskydd ägde rum online den 23 november. Fokus för detta evenemang var att ge en uppdatering av de IMPEL-projekt som pågår under 2022-2024 inom ramen för expertgruppen för naturskydd.

Vice ordförande för IMPEL Jean Luc Perrin och expertgruppsledare Alfred Dreijer öppnade mötet och 24 representanter från 11 länder och 2 icke-statliga organisationer deltog i mötet. På dagordningen stod presentationer från projektledarna för IMPEL:s naturskyddsprojekt, förslag till framtida projekt, resultat av undersökningen om utmaningar i samband med genomförandet och hur man kan utöka nätverket för naturskyddsteam. 

Nästa expertgruppsmöte kommer att hållas den 20 april 2023 som ett möte ansikte mot ansikte. Spara datumet.

Klicka här för mer information om naturskyddsexpertgruppen och projekt.

Subscribe to our newsletter