IMPEL Logo

Zajednička radionica projekta IMPEL Marine Transborder Transects-MTT i projekta LIFE Conceptu Maris

12 May, 2023

Mnogo je godina nekoliko istraživačkih tijela radilo na praćenju kitova koristeći velika plovila i trajekte kao platformu za promatranje. Postoji snažna potreba da se svi voditelji timova različitih istraživačkih tijela sastanu i ojačaju suradnju, najbolje prakse i poboljšanje zajedničkog protokola istraživanja i zajedničkog praćenja, kao i proširenje pokrivenosti istraživanja. Projekt IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) ima za cilj povezati dvije mreže (Mediteran i Atlantik) šireći mreže na južne zemlje Mediteranske regije kako bi se ojačala provedba zakona o zaštiti okoliša u Europi.

Projekt IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) organizirao je 17. travnja 2023. radionicu zajedno s projektom LIFE Conceptu Maris. Više od 40 sudionika prisustvovalo je "Radionici umrežavanja i prijenosa o usklađivanju i poboljšanju prekograničnog praćenja kitova u EU-u korištenjem trajekata/teretnih vozila kao multidisciplinarnih istraživačkih plovila za potporu zakonodavnom okviru EU-a za okoliš - presijecanje staza kitova" održanoj u O'Groveu (Galicija -ES) tijekom ECS konferencije.

Članovi IMPEL-a, predstavnici država EU, istraživači i službenici za zaštitu okoliša pridružili su se radionici.

Polazeći od glavnih napredaka postignutih u dva projekta širokog spektra, IMPEL EU MTT i LIFE CONCEPTU MARIS, radionica je imala za cilj poboljšati razmjenu iskustava s drugim projektima i inicijativama, ocrtavajući nove perspektive za međunarodnu suradnju velikih razmjera.

Klikniteovdje za više informacija o projektu IMPEL Europe MTT.

Subscribe to our newsletter