IMPEL Logo

Felles workshop av IMPEL Marine Transborder Transects-MTT-prosjektet og LIFE Conceptu Maris-prosjektet

12 May, 2023

Flere forskningsinstanser har i mange år arbeidet med å overvåke hvaler med store fartøyer og ferger som observasjonsplattform. Det er et sterkt behov for at alle teamlederne i de forskjellige forskningsorganene møter og styrker samarbeidet, beste praksis og forbedringen av den felles forsknings- og delte overvåkingsprotokollen, samt utvider undersøkelsesdekningen. IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) Project har som mål å knytte sammen de to nettverkene (Middelhavet og Atlanterhavet) og utvide nettverkene til de sørlige landene i Middelhavsregionen for å styrke implementeringen av miljølovgivningen i Europa.

17. april 2023 arrangerte IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) Project en workshop sammen med LIFE Conceptu Maris Project. Mer enn 40 deltakere deltok på "Nettverks- og overføringsverksted om harmonisering og forbedring av EUs grenseoverskridende overvåking av hvaler ved bruk av ferger/laster som tverrfaglige forskningsfartøyer for å støtte EUs miljølovgivningsramme – krysse sporene til hvaler" som ble holdt i O'Grove (Galicia) -ES) under ECS-konferansen.

IMPEL-medlemmer, EU-statsrepresentanter, forskere og miljøoffiserer ble med på workshopen.

Med utgangspunkt i de viktigste fremskritt oppnådd av to brede prosjekter, IMPEL EU MTT og LIFE CONCEPTU MARIS, hadde workshopen som mål å forbedre deling av erfaringer med andre prosjekter og initiativer, og avgrense nye perspektiver for et storstilt internasjonalt samarbeid.

Klikkher for mer informasjon om IMPEL Europe MTT Project.

Subscribe to our newsletter