IMPEL Logo

Съвместен семинар на проекта IMPEL Marine Transborder Transects-MTT и проекта LIFE Conceptu Maris

12 May, 2023

В продължение на много години няколко изследователски организации работят по мониторинга на китоподобните, използвайки големи плавателни съдове и фериботи като платформа за наблюдения. Налице е силна необходимост всички ръководители на екипи от различните изследователски органи да се срещнат и да засилят сътрудничеството, най-добрите практики и подобряването на общия протокол за изследвания и мониторинг, както и да разширят обхвата на проучванията. Проектът IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) има за цел да свърже двете мрежи (Средиземноморската и Атлантическата), като разшири мрежите към южните страни от Средиземноморския регион, за да се засили прилагането на законодателството в областта на околната среда в Европа.

В семинара се включиха членове на IMPEL, представители на държави от ЕС, изследователи и служители по околната среда.

Отчитайки основните постижения, постигнати от два широкообхватни проекта - IMPEL EU MTT и LIFE CONCEPTU MARIS, семинарът имаше за цел да подобри обмена на опит с други проекти и инициативи, очертавайки нови перспективи за широкомащабно международно сътрудничество.

Click тук за повече информация относно проекта IMPEL Europe MTT.

Subscribe to our newsletter