IMPEL Logo

IMPEL Marine Transborder Transects-MTT -hankkeen ja LIFE Conceptu Maris -hankkeen yhteinen työpaja.

12 May, 2023

Monien vuosien ajan useat tutkimuslaitokset ovat työskennelleet valaiden seurannan parissa käyttäen suuria aluksia ja lauttoja tarkkailualustoina. Eri tutkimuslaitosten kaikkien ryhmänjohtajien on ehdottomasti tavattava ja vahvistettava yhteistyötä, parhaita käytäntöjä ja parannettava yhteistä tutkimus- ja seurantaprotokollaa sekä laajennettava tutkimusten kattavuutta. IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) -hankkeen tavoitteena on yhdistää nämä kaksi verkostoa (Välimeri ja Atlantti) ja laajentaa verkostoja Välimeren alueen eteläisiin maihin, jotta ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa Euroopassa voidaan vahvistaa.

IMPEL:n jäseniä, EU:n jäsenvaltioiden edustajia, tutkijoita ja ympäristövirkamiehiä osallistui työpajaan.

Työpajassa lähdettiin liikkeelle kahden laajan hankkeen, IMPEL EU MTT:n ja LIFE CONCEPTU MARIS -hankkeen, tärkeimmistä edistysaskeleista, ja sen tavoitteena oli parantaa kokemusten vaihtoa muiden hankkeiden ja aloitteiden kanssa ja hahmotella uusia näkymiä laajamittaiselle kansainväliselle yhteistyölle.

Click kyllä saadaksesi lisätietoja IMPEL Europe MTT -hankkeesta.

Subscribe to our newsletter