IMPEL Logo

Fælles workshop for IMPEL Marine Transborder Transects-MTT-projektet og LIFE Conceptu Maris-projektet

12 May, 2023

I mange år har flere forskningsorganer arbejdet med at overvåge hvaler ved hjælp af store skibe og færger som observationsplatform. Der er et stort behov for, at alle teamlederne fra de forskellige forskningsorganer mødes og styrker samarbejdet, den bedste praksis og forbedringen af den fælles forskning og den fælles overvågningsprotokol samt udvider undersøgelsesdækningen. IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) Project har til formål at forbinde de to netværk (Middelhavet og Atlanterhavet) og udvide netværkene til de sydlige lande i Middelhavsområdet for at styrke implementeringen af miljølovgivningen i Europa.

Den 17. april 2023 arrangerede IMPEL Europe Marine Transborder Transect (MTT) Project en workshop sammen med LIFE Conceptu Maris Project. Mere end 40 deltagere deltog i workshoppen "Networking and transfering workshop on Harmonising and improving EU transborder monitoring of cetacean using ferries/cargos as multidisciplinary research vessels to support the EU Environmental Legislative Framework-Crossing the trails of the cetaceans", der blev afholdt i O'Grove (Galicia-ES) under ECS-konferencen.

IMPEL-medlemmer, repræsentanter for EU-stater, forskere og miljømedarbejdere deltog i workshoppen.

Med udgangspunkt i de vigtigste fremskridt i to omfattende projekter, IMPEL EU MTT og LIFE CONCEPTU MARIS, havde workshoppen til formål at forbedre erfaringsudvekslingen med andre projekter og initiativer og at skitsere nye perspektiver for et storstilet internationalt samarbejde.

Klik her for mere information om IMPEL Europe MTT Project.

Subscribe to our newsletter