IMPEL Logo

IMPEL Nature Protection Expert Team Meeting ble holdt 20. april 2023

01 Jun, 2023

IMPEL Nature Protection Expert Team Meeting fant sted 20. april 2023 i Roma.   Det italienske instituttet for miljøvern og forskning (ISPRA) var vertskap for arrangementet. 30 representanter fra 18 land deltok på møtet på stedet og mange flere ble med på nettet.

Fokus for dette arrangementet var å gi en oppdatering om IMPEL-prosjekter som kjører i 2022-2024 under Naturvern Expert Team og de nye prosjektene som er planlagt å starte i andre halvdel av 2023. Ekspertene startet også diskusjonen om nytt prosjekt ideer for 2025-2027.

Prosjekter under IMPEL Nature Protection Expert Team har også organisert rygg-til-rygg-arrangementer med dette møtet.

Den 19. april 2023 holdt IMPEL Testing and Improving Planning Tool for Inspections of Natura 2000 Sites (NIRAM) og Roadmap for en rekke prosjekter om invasive fremmede arter (IAS) Project et prosjektgruppemøte for å diskutere fremtidige aktiviteter i prosjektet. De skal organisere en felles inspeksjon i juni i Spania.

IMPEL EU Action Plan Against Wildlife Trafficking-prosjektteamet holdt en workshop 21. april 2023. Prosjektgruppen diskuterte resultatene av de tidligere fellesinspeksjonene og planla de fremtidige.

19. og 21. april 2023 gjennomførte IMPEL Implementering av fugle- og habitatdirektivene ved European Aerodromes prosjektteam flyplassbesøk til Fiumicino Roma lufthavn og Practica di Mare Air Base i Italia. Prosjektteamet vil fortsette sine aktiviteter med flere flyplassbesøk i 2023 og 2024.

21. april 2023 holdt IMPEL Takling Illegal Activities Connected to Hunting Tourism prosjektteam et prosjektgruppemøte for å diskutere og planlegge prosjektaktiviteter.

Neste ekspertteammøte og rygg-til-rygg-prosjektteammøter vil bli holdt i november 2023 som ansikt-til-ansikt-møter.

Klikk her for mer informasjon om Naturvern Expert Team og prosjekter.

Subscribe to our newsletter