IMPEL Logo

IMPEL Nature Protection Expert Team Meeting hölls den 20 april 2023

01 Jun, 2023

IMPEL Nature Protection Expert Team Meeting ägde rum den 20 april 2023 i Rom. Italien Institutet för miljöskydd och forskning (ISPRA) stod värd för evenemanget. 30 representanter från 18 länder deltog i mötet på plats och många fler anslöt sig online. 

Fokus för detta evenemang var att ge en uppdatering om IMPEL-projekt som pågår 2022-2024 under naturskyddsexpertteamet och de nya projekt som planeras starta under andra halvåret 2023. Experterna inledde också en diskussion om nya projektidéer för 2025-2027. 

Projekt under IMPEL Nature Protection Expert Team har också organiserat back-to-back-evenemang med detta möte. 

Den 19 april 2023 höll IMPEL Testing and Improving the Planning Tool for Inspections of Natura 2000 Sites (NIRAM) och Roadmap for a series of projects on invasive alien species (IAS) Project ett projektgruppsmöte för att diskutera framtida aktiviteter i projektet. De kommer att organisera en gemensam inspektion i juni i Spanien.

IMPEL EU:s projektgrupp för handlingsplanen mot handel med vilda djur och växter höll en workshop den 21 april 2023. Projektgruppen diskuterade resultaten av de tidigare gemensamma inspektionerna och planerade de framtida inspektionerna.

Den 19 och 21 april 2023 gjorde projektgruppen IMPEL Implementation of the Bird and Habitat Directives at European Aerodromes flygplatsbesök på Roms flygplats Fiumicino och flygbasen Practica di Mare i Italien. Projektgruppen kommer att fortsätta sin verksamhet med fler flygplatsbesök under 2023 och 2024.

Den 21 april 2023 höll projektgruppen för IMPEL Tackling Illegal Activities Connected to Hunting Tourism ett projektgruppsmöte för att diskutera och planera projektaktiviteter. 

Nästa expertgruppsmöte och back-to-back projektgruppsmöten kommer att hållas i november 2023 som personliga möten. 

Klicka här för mer information om expertteam och projekt inom naturskydd.

Subscribe to our newsletter