IMPEL Logo

Posiedzenie Zespołu Ekspertów IMPEL ds. Ochrony Przyrody odbyło się 20 kwietnia 2023 r.

01 Jun, 2023

Spotkanie Zespołu Ekspertów ds. Ochrony Przyrody IMPEL odbyło się 20 kwietnia 2023 r. w Rzymie. Włoski Instytut Ochrony i Badań Środowiska (ISPRA) był gospodarzem wydarzenia. 30 przedstawicieli z 18 krajów wzięło udział w spotkaniu na miejscu, a wielu innych dołączyło online.

Celem tego wydarzenia było przedstawienie aktualizacji projektów IMPEL realizowanych w latach 2022-2024 w ramach Zespołu Ekspertów ds. Ochrony Przyrody oraz nowych projektów, których rozpoczęcie planowane jest na drugą połowę 2023 roku. Eksperci rozpoczęli również dyskusję na temat nowych pomysłów na projekty na lata 2025-2027.

Projekty w ramach Zespołu Ekspertów ds. Ochrony Przyrody IMPEL również zorganizowały wydarzenia back-to-back z tym spotkaniem. 

W dniu 19 kwietnia 2023 r. IMPEL Testing and Improving the Planning Tool for Inspections of Natura 2000 Sites (NIRAM) i Roadmap for a series of projects on invasive alien species (IAS) Project zorganizowały spotkanie zespołu projektowego w celu omówienia przyszłych działań w ramach projektu. Wspólna inspekcja zostanie zorganizowana w czerwcu w Hiszpanii.

Zespół projektowy Planu działania UE na rzecz zwalczania handlu dziką fauną i florąIMPEL zorganizował warsztaty w dniu 21 kwietnia 2023 roku. Zespół projektowy omówił wyniki poprzednich wspólnych inspekcji i zaplanował przyszłe.

W dniach 19 i 21 kwietnia 2023 r. zespół projektu IMPEL Implementation of the Bird and Habitat Directives at European Aerodromes przeprowadził wizytacje lotnisk na rzymskim lotnisku Fiumicino i w bazie lotniczej Practica di Mare we Włoszech. Zespół projektowy będzie kontynuował swoje działania, przeprowadzając kolejne wizyty na lotniskach w latach 2023 i 2024.

W dniu 21 kwietnia 2023 r. zespół projektu IMPEL Tackling Illegal Activities Connected to Hunting Tourism odbył spotkanie zespołu projektowego w celu omówienia i zaplanowania działań projektowych. 

>

Kolejne spotkanie zespołu eksperckiego i kolejne spotkania zespołu projektowego odbędą się w listopadzie 2023 r. jako spotkania bezpośrednie.

Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji na temat zespołu ekspertów ds. ochrony przyrody i projektów.

Subscribe to our newsletter