IMPEL Logo

IMPELi looduskaitse ekspertrühma koosolek toimus 20. aprillil 2023

01 Jun, 2023

 Itaalia keskkonnakaitse ja -uuringute instituut (ISPRA) korraldas ürituse. Kohtumisel osales kohapeal 30 esindajat 18 riigist ja paljud teised liitusid veebipõhiselt. 

Selle ürituse keskmes oli anda ülevaade IMPELi projektidest, mis toimuvad aastatel 2022-2024 looduskaitse ekspertrühma raames, ja uutest projektidest, mis on kavas käivitada 2023. aasta teisel poolel. Samuti alustasid eksperdid arutelu uute projektiideede üle aastateks 2025-2027. 

Koosolekuga koos on korraldatud ka IMPELi looduskaitse ekspertrühma alla kuuluvad projektid. 

19. aprillil 2023 toimus IMPELi projekti "Natura 2000 alade inspekteerimise planeerimisvahendi testimine ja täiustamine" (NIRAM) ja projekti "Invasiivsete võõrliikide (IAS) teekaart" projektimeeskonna koosolek, et arutada projekti tulevasi tegevusi. Nad korraldavad juunis Hispaanias ühise inspekteerimise.

IMPELi ELi looduslike liikidega kauplemise vastase tegevuskava projektimeeskond pidas 21. aprillil 2023 seminari. Projektimeeskond arutas eelmiste ühiskontrollide tulemusi ja kavandas tulevasi kontrolle.

19. ja 21. aprillil 2023 tegi IMPELi projekti "Linnudirektiivi ja elupaigadirektiivi rakendamine Euroopa lennuväljadel" töörühm lennuväljakute külastused Rooma Fiumicino lennujaama ja Practica di Mare lennubaasi Itaalias. Projektirühm jätkab oma tegevust 2023. ja 2024. aastal rohkemate lennuväljakute külastustega.

21. aprillil 2023 pidas IMPEL Tackling Illegal Activities Connected to Hunting Tourism projektimeeskond projektimeeskonna koosolekut, et arutada ja planeerida projekti tegevusi. 

Järgmine ekspertrühma kohtumine ja projektirühma back-to-back koosolekud toimuvad 2023. aasta novembris silmast silma kohtumistena. 

Click  Click tema rohkem teavet looduskaitse ekspertrühma ja projektide kohta.

Subscribe to our newsletter