IMPEL Logo

Срещата на експертния екип по опазване на природата на IMPEL се проведе на 20 април 2023 г.

01 Jun, 2023

Срещата на експертния екип по опазване на природата наIMPEL се проведе на 20 април 2023 г. в Рим. Италианският Институт за опазване на околната среда и изследвания (ISPRA) беше домакин на събитието. На срещата на място присъстваха 30 представители от 18 държави, а много повече се включиха онлайн. 

Фокусът на това събитие беше да се предостави актуална информация за проектите на IMPEL, които се изпълняват през 2022-2024 г. в рамките на експертния екип по опазване на природата, и за новите проекти, които са планирани да започнат през втората половина на 2023 г. Експертите също така започнаха обсъждането на идеите си за нови проекти за 2025-2027 г. 

Проектите на експертния екип по опазване на природата на IMPEL също са организирали събития, които са съвпадали с тази среща. 

На 19 април 2023 г. проектът IMPEL "Тестване и подобряване на инструмента за планиране на инспекции на обекти от Натура 2000" (NIRAM) и "Пътна карта за серия от проекти за инвазивни чужди видове (ИЧВ)" проведе среща на екипа на проекта, за да обсъди бъдещите дейности по проекта. Те ще организират съвместна инспекция през юни в Испания.

Екипът на проекта "План за действие на ЕС срещу трафика на диви животни" (IMPEL EU Action Plan Against Wildlife Trafficking) проведе работна среща на 21 април 2023 г. Екипът на проекта обсъди резултатите от предишните съвместни проверки и планира бъдещите такива.

На 21 април 2023 г. екипът на проект IMPEL "Справяне с незаконните дейности, свързани с ловния туризъм" проведе среща на екипа на проекта, за да обсъди и планира дейностите по проекта. 

Следващата среща на експертния екип и следващите срещи на проектния екип ще се проведат през ноември 2023 г. като срещи лице в лице. 

Натиснете тук за повече информация за експертния екип и проектите в областта на опазването на природата.

Subscribe to our newsletter