IMPEL Logo

Stretnutie expertného tímu IMPEL pre ochranu prírody sa konalo 20. apríla 2023

01 Jun, 2023

 Stretnutie tímu odborníkov na ochranu prírody v rámci projektu IMPEL sa konalo 20. apríla 2023 v Ríme." Taliansky Inštitút pre ochranu a výskum životného prostredia (ISPRA) bol hostiteľom podujatia. Na mieste sa na stretnutí zúčastnilo 30 zástupcov z 18 krajín a mnohí ďalší sa pripojili online. 

Odborníci tiež začali diskusiu o nových projektových nápadoch na roky 2025 - 2027. 

Dňa 19. apríla 2023 sa v rámci projektu IMPEL Testovanie a zdokonaľovanie nástroja na plánovanie kontrol lokalít sústavy Natura 2000 (NIRAM) a plánu série projektov týkajúcich sa inváznych cudzích druhov (IAS) uskutočnilo stretnutie projektového tímu, na ktorom sa diskutovalo o budúcich aktivitách projektu. V júni zorganizujú spoločnú inšpekciu v Španielsku.

Dňa 21. apríla 2023 sa uskutočnil seminár projektového tímu EÚIMPEL Akčný plán proti obchodovaniu s voľne žijúcimi zvieratami. Projektový tím prerokoval výsledky predchádzajúcich spoločných kontrol a naplánoval budúce kontroly.

Dňa 19. a 21. apríla 2023 tím projektu IMPEL Implementácia smerníc o vtákoch a biotopoch na európskych letiskách vykonal návštevy letísk na letisku Fiumicino v Ríme a na leteckej základni Practica di Mare v Taliansku. Projektový tím bude vo svojich aktivitách pokračovať ďalšími návštevami letísk v rokoch 2023 a 2024.

Ďalšie stretnutie expertného tímu a spätné stretnutia projektového tímu sa uskutočnia v novembri 2023 ako osobné stretnutia. 

Kliknite tu pre viac informácií o Expertnom tíme ochrany prírody a projektoch.

Subscribe to our newsletter