IMPEL Logo

Inspektim i përbashkët nga Ekipi i Projektit të Telasheve Publike IMPEL

01 Jun, 2023

Në kuadrin e Projektit Mbështetës të Zbatimit të IED IMPEL, Grupi i Punës për Bezdisjen Publike organizoi një takim të ekipit të projektit dhe një inspektim të përbashkët në një fabrikë pulpë dhe letre në Finlandë më 15-16 maj 2023. Inspektorë nga Portugalia, Spanja, Gjermania dhe Finlanda u bashkuan.

Grupi i Punës po shqyrton problemet e shqetësimit publik të shkaktuar nga instalimet industriale. Për momentin po punojnë për problemet që lidhen me aromat.

Më 15 maj 2023, grupi i punës pati një takim për të diskutuar çështjet e aromave, menaxhimin e ankesave në vende të ndryshme dhe rezultatet e anketës që ata kryen.

Ata vizituan fabrikën e pulpës dhe letrës në Kotka më 16 maj 2023. Ata u përqëndruan kryesisht në vendet e origjinës së erës (çfarë, ku dhe pse), si të merren me aromat, si të monitorohen dhe si të reagojnë ndaj ankesave publike.

Ekipi i përbashkët i inspektimit organizoi një webinar më 22 maj 2023. Prezantimi nga ekipi i përbashkët i inspektimit përfshinte përgatitjen e tyre për inspektime, gjetjet e tyre dhe praktikat më të mira.

Për më shumë informacion mbi IMPEL Mbështetja e Projektit të Zbatimit të IED klikoni këtu .

Subscribe to our newsletter