IMPEL Logo

IMPEL Sabiedrisko traucējumu projekta grupas kopīga pārbaude

01 Jun, 2023

Impel atbalsta IED ieviešanas projekta ietvaros IMPEL Sabiedrisko traucējumu darba grupa 2023. gada 15.-16. maijā organizēja projekta grupas sanāksmi un kopīgu pārbaudi celulozes un papīra rūpnīcā Somijā. Piedalījās inspektori no Portugāles, Spānijas, Vācijas un Somijas.

Darba grupa izskata problēmas, kas saistītas ar rūpniecisko iekārtu radītajiem traucējumiem sabiedrībai. Pašlaik tā strādā pie problēmām, kas saistītas ar smakām.

Tie apmeklēja celulozes un papīra rūpnīcu Kotkā 2023. gada 16. maijā. Viņi galvenokārt pievērsās smakas rašanās vietām (kas, kur un kāpēc), kā rīkoties ar smakām, kā veikt monitoringu un kā reaģēt uz sabiedrības sūdzībām. 

Kopīgā inspekcijas grupa 2023. gada 22. maijā rīkoja tīmekļa semināru. Kopīgās inspekcijas grupas prezentācijā tika izklāstīta tās gatavošanās inspekcijām, secinājumi un labākā prakse. 

Lai iegūtu vairāk informācijas par IMPEL atbalsta IED ieviešanas projektu, noklikšķiniet uz šeit.

Subscribe to our newsletter