IMPEL Logo

Gemensam inspektion av IMPEL:s projektgrupp för offentliga olägenheter

01 Jun, 2023

Inom ramen för projektet IMPEL Supporting IED Implementation organiserade arbetsgruppen för offentliga olägenheter ett projektgruppsmöte och en gemensam inspektion vid en massa- och pappersfabrik i Finland den 15-16 maj 2023. Inspektörer från Portugal, Spanien, Tyskland och Finland deltog.

Arbetsgruppen undersöker problemen med olägenheter för allmänheten som orsakas av industrianläggningar. För närvarande arbetar de med problem som rör lukt.

Den 15 maj 2023 hade arbetsgruppen ett möte för att diskutera luktfrågor, klagomålshantering i olika länder och resultaten av den undersökning som de genomförde.

De besökte massa- och pappersbruket i Kotka den 16 maj 2023. De fokuserade främst på luktens ursprungsplatser (vad, var och varför), hur man hanterar lukt, hur man övervakar och hur man reagerar på klagomål från allmänheten. 

Den gemensamma inspektionsgruppen anordnade ett webbinarium den 22 maj 2023. Presentationen av den gemensamma inspektionsgruppen omfattade deras förberedelser för inspektioner, deras resultat och bästa praxis. 

För mer information om IMPEL Supporting IED Implementation Project klicka på här.

Subscribe to our newsletter