IMPEL Logo

Fælles inspektion af IMPEL Public Nuisance Project Team

01 Jun, 2023

Under IMPEL Supporting IED Implementation Project organiserede Public Nuisance Working Group et projektgruppemøde og en fælles inspektion på en papirmasse- og papirfabrik i Finland den 15.-16. maj 2023. Inspektører fra Portugal, Spanien, Tyskland og Finland deltog.

Arbejdsgruppen undersøger problemerne med offentlige gener forårsaget af industrielle installationer. I øjeblikket arbejder de med problemer relateret til lugt.

Den 15. maj 2023 havde arbejdsgruppen et møde for at diskutere lugtproblemer, klagebehandling i forskellige lande og resultaterne af den undersøgelse, de gennemførte.

De besøgte papirmasse- og papirfabrikken i Kotka den 16. maj 2023. De fokuserede primært på lugtens oprindelsessted (hvad, hvor og hvorfor), hvordan man håndterer lugt, hvordan man overvåger, og hvordan man reagerer på klager fra offentligheden. 

Det fælles inspektionsteam arrangerede et webinar den 22. maj 2023. Præsentationen fra det fælles inspektionsteam omfattede deres forberedelse til inspektioner, deres resultater og bedste praksis. 

For mere information om IMPEL Supporting IED Implementation Project klik her.

Subscribe to our newsletter