IMPEL Logo

Съвместна инспекция от екипа на проекта IMPEL за борба с обществените неудобства

01 Jun, 2023

В рамките на проекта IMPEL Supporting IED Implementation, работната група "Обществени неудобства" организира среща на проектния екип и съвместна инспекция в завод за целулоза и хартия във Финландия на 15-16 май 2023 г. Към нея се присъединиха инспектори от Португалия, Испания, Германия и Финландия.

Работната група разглежда проблемите с общественото безпокойство, причинено от промишлени инсталации. В момента те работят по проблеми, свързани с миризми.

На 15 май 2023 г. работната група проведе заседание, на което обсъди въпросите, свързани с миризмите, управлението на жалбите в различните държави и резултатите от проведеното проучване.

На 16 май 2023 г. те посетиха завода за целулоза и хартия в Котка. Те се съсредоточиха главно върху местата на произход на миризмите (какво, къде и защо), как да се справят с миризмите, как да извършват мониторинг и как да реагират на обществените оплаквания. 

Съвместният екип за инспекции организира уебинар на 22 май 2023 г. Презентацията на съвместния инспекционен екип включваше подготовката им за инспекциите, констатациите им и най-добрите практики. 

тук.

Subscribe to our newsletter