IMPEL Logo

Spoločná inšpekcia projektového tímu IMPEL Public Nuisance

01 Jun, 2023

Dňa 16. mája 2023 navštívili celulózku a papierňu v Kotke. Zamerali sa najmä na miesta vzniku zápachu (čo, kde a prečo), ako riešiť zápach, ako monitorovať a ako reagovať na sťažnosti verejnosti. 

Spoločný inšpekčný tím zorganizoval 22. mája 2023 webinár. Prezentácia spoločného inšpekčného tímu zahŕňala ich prípravu na inšpekcie, ich zistenia a osvedčené postupy. 

zde.

Subscribe to our newsletter