IMPEL Logo

Съвместен уебинар: Въведение в инспекциите на отпадъците в пристанищата

10 May, 2021

Кога: 16 март 2021 г. в 14:00 – 15:00 ч. централноевропейско време

На 16 март от 14:00 ч. централноевропейско време ще се проведе съвместен уебинар, организиран от UNU SCYCLE и Инспектората на Република Словения по околна среда и териториално планиране (IRSOP), като въведение в онлайн обучението за инспекции на отпадъците в пристанищата.

Уебинарът се организира в рамките на проекта Waste Force, двугодишен проект, финансиран от Фонда за вътрешна сигурност – Полиция на ЕС и насочен към повишаване на оперативния капацитет на органите, участващи в борбата с незаконната търговия и управление на отпадъците.

След кратък преглед на инструментите и методологиите на проекта WasteForce’уебинарът ще се съсредоточи върху практическите аспекти, свързани с репатрирането на незаконни превози на отпадъци, въз основа на реален случай, разследван от словенските власти.

Представители на сектора на инспекциите и правоприлагането, изследователи и създатели на политики са поканени да присъстват на онлайн лекциите и да участват в сесията за въпроси и отговори, предвидена в края на уебинара.

Заинтересованите участници могат да се регистрират на уебсайта на WasteForce

Източник: WasteForce

 

Subscribe to our newsletter