IMPEL Logo

Spoločný webinár: Úvod do inšpekcií odpadov v prístavoch

10 May, 2021

Kedy: 16. marca 2021 o 14:00 – 15:00 SEČ

Dňa 16. marca o 14:00 hod. stredoeurópskeho času sa uskutoční spoločný webinár organizovaný UNU SCYCLE a Inšpektorátom Slovinskej republiky pre životné prostredie a územné plánovanie (IRSOP) ako úvod do online školenia o kontrolách odpadov v prístavoch.

Webinár sa organizuje v rámci projektu Waste Force, dvojročného projektu financovaného z Fondu vnútornej bezpečnosti EÚ – Polícia a zameraného na posilnenie operačných kapacít orgánov zapojených do boja proti nezákonnému obchodu s odpadom a nakladaniu s ním.

Po stručnom prehľade nástrojov a metodík projektu WasteForce’sa webinár zameria na praktické aspekty súvisiace s repatriáciou nezákonnej prepravy odpadu na základe skutočného prípadu, ktorý vyšetrovali slovinské orgány.

Zástupcovia z oblasti inšpekcie a presadzovania práva, výskumní pracovníci a tvorcovia politík sú pozvaní na online prednášky a účasť na zasadnutí otázok a odpovedí, ktoré sa plánuje na konci webinára.

Záujemcovia o účasť sa môžu zaregistrovať na webovej stránke WasteForce

Zdroj: WasteForce

 

Subscribe to our newsletter