IMPEL Logo

Ühine veebiseminar: Sissejuhatus jäätmekontrollidesse sadamates

10 May, 2021

Millal: 16. märts 2021 kell 14:00 – 15:00 CET

16. märtsil kell 14:00 CET toimub UNU SCYCLE ja Sloveenia Vabariigi keskkonna- ja ruumilise planeerimise inspektsiooni (IRSOP) ühine veebiseminar, mis on sissejuhatuseks sadamate jäätmekontrolli veebikoolitusele.

Webseminar korraldatakse projekti Waste Force raames, mis on ELi Sisejulgeolekufondi – politsei poolt rahastatav kaheaastane projekt, mille eesmärk on suurendada ebaseadusliku jäätmekaubanduse ja jäätmekäitluse vastase võitlusega tegelevate asutuste operatiivset suutlikkust.

Pärast lühikest ülevaadet projekti WasteForce vahenditest ja metoodikast keskendutakse veebiseminaril praktilistele aspektidele, mis on seotud ebaseaduslike jäätmesaadetiste repatrieerimisega, tuginedes Sloveenia ametiasutuste uuritud tegelikule juhtumile.

Kontrolli- ja jõustamissektori esindajad, teadlased ja poliitikakujundajad on kutsutud osalema veebiloengutes ja veebiseminari lõpus kavandatud küsimuste ja vastuste voorus.

Huvitatud osalejad saavad registreeruda WasteForce veebilehel

.

Allikas:

Source: WasteForce

 

Subscribe to our newsletter