IMPEL Logo

IMPEL Industry and Air Expert Team Steering Committee møttes i Brussel og hadde et møte med EU-kommisjonen

10 Apr, 2023

3. og 4. april møttes alle arbeidsgruppeledere i Expert Team Industry and Air i Brussel. De diskuterte fremdriften til gruppene sine og hadde en idédugnad om neste prosjektsyklus i 2025-2027. I de påfølgende månedene før sommeren vil de fleste arbeidsgruppene ha sine F2F-møter og mange av dem vil også organisere et stedsbesøk eller en felles inspeksjon. Mange av dem vil også organisere et kort webinar kort tid etter møtet hvor alle IMPEL-medlemmer kan bli med, så hold øye med IMPEL-nyhetene. Dersom du er interessert i et emne, ta kontakt med arbeidsgruppeleder . Arbeidsgruppeledere snakket også om det hybride ekspertteammøtet 17. og 18. oktober 2023 i Stuttgart, hvor alle arbeidsgruppene vil komme sammen.

Endelig var det valg på ny Expert Team Leader fordi Jaakko Vesivalo går av med pensjon snart. Marinus Jordaan fra Nederland ble valgt som ny Expert Team Leader og Jamie McGeachy fra Skottland som stedfortreder.

Den 4. april møtte styringskomiteen flere medlemmer av DG Miljø i EU-kommisjonen. Hver 6. måned møtes de, men dette var det første F2F-møtet noensinne! Det var en interessant informasjonsutveksling i en positiv atmosfære med flere oppfølgingsmuligheter. Det vil komme mange nye utfordringer fra det snart oppdaterte industriutslippsdirektivet og luftdirektivet.

Subscribe to our newsletter