IMPEL Logo

Řídící výbor expertního týmu IMPEL pro průmysl a letectví se sešel v Bruselu a jednal s Evropskou komisí.

10 Apr, 2023

vedoucí pracovní skupiny. Vedoucí pracovních skupin hovořili také o hybridním zasedání expertního týmu, které se uskuteční 17. a 18. října 2023 ve Stuttgartu, kde se sejdou všechny pracovní skupiny. 

Subscribe to our newsletter