IMPEL Logo

IMPEL Industry and Air Expert Team Steering Committee mødtes i Bruxelles og havde et møde med Europa-Kommissionen.

10 Apr, 2023

Den 3. og 4. april mødtes alle arbejdsgruppeledere i ekspertgruppen for industri og luft i Bruxelles. De diskuterede fremskridtene i deres grupper og havde en brainstorm om den næste projektcyklus i 2025-2027.  I de følgende måneder før sommeren vil de fleste af arbejdsgrupperne holde deres F2F-møder, og mange af dem vil også organisere et besøg på stedet eller en fælles inspektion. Mange af dem vil også organisere et kort webinar kort efter deres møde, hvor alle IMPEL-medlemmer kan deltage, så hold øje med IMPEL-nyhederne. Hvis du er interesseret i et emne, bedes du kontakte arbejdsgruppeleder. Arbejdsgruppelederne talte også om det hybride ekspertgruppemøde den 17. og 18. oktober 2023 i Stuttgart, hvor alle arbejdsgrupper vil mødes. 

Endelig var der valg til den nye Expert Team Leader, fordi Jaakko Vesivalo snart går på pension. Marinus Jordaan fra Holland blev valgt som ny ekspertgruppeleder og Jamie McGeachy fra Skotland som stedfortræder. 

Den 4. april mødtes styregruppen med flere medlemmer af Europa-Kommissionens generaldirektorat for miljø. De mødes hver sjette måned, men dette var det første F2F-møde nogensinde! Det var en interessant informationsudveksling i en positiv atmosfære med flere fælles opfølgningsmuligheder. Der vil være mange nye udfordringer fra det snart opdaterede direktiv om industrielle emissioner og luftdirektivet. 

Subscribe to our newsletter