IMPEL Logo

Zasadnutie riadiaceho výboru skupiny expertov IMPEL pre priemysel a ovzdušie v Bruseli a stretnutie s Európskou komisiou

10 Apr, 2023

vedúci pracovnej skupiny. Vedúci pracovných skupín hovorili aj o stretnutí hybridného expertného tímu 17. a 18. októbra 2023 v Stuttgarte, kde sa stretnú všetky pracovné skupiny. 

Subscribe to our newsletter