IMPEL Logo

Komitet Sterujący Zespołu Ekspertów IMPEL ds. Przemysłu i Powietrza spotkał się w Brukseli i odbył spotkanie z Komisją Europejską.

10 Apr, 2023

W dniach 3 i 4 kwietnia wszyscy liderzy grup roboczych zespołu ekspertów ds. przemysłu i powietrza spotkali się w Brukseli. Omówili postępy swoich grup i przeprowadzili burzę mózgów na temat kolejnego cyklu projektu w latach 2025-2027.  W kolejnych miesiącach przed latem większość grup roboczych odbędzie spotkania F2F, a wiele z nich zorganizuje również wizytę na miejscu lub wspólną inspekcję. Wiele z nich zorganizuje również krótkie webinarium wkrótce po spotkaniu, do którego mogą dołączyć wszyscy członkowie IMPEL, więc miej oko na wiadomości IMPEL. Jeśli jesteś zainteresowany tematem, skontaktuj się z lider grupy roboczej. Liderzy grup roboczych rozmawiali również o hybrydowym spotkaniu zespołu ekspertów w dniach 17 i 18 października 2023 r. w Stuttgarcie, na którym spotkają się wszystkie grupy robocze.

Na koniec odbyły się wybory na nowego lidera zespołu ekspertów, ponieważ Jaakko Vesivalo wkrótce przejdzie na emeryturę. Marinus Jordaan z Holandii został wybrany na nowego lidera zespołu ekspertów, a Jamie McGeachy ze Szkocji na jego zastępcę.

W dniu 4 kwietnia komitet sterujący spotkał się z kilkoma członkami DG ds. Spotykają się co 6 miesięcy, ale to było pierwsze spotkanie F2F w historii! Była to interesująca wymiana informacji w pozytywnej atmosferze z kilkoma wspólnymi możliwościami dalszych działań. Wkrótce pojawi się wiele nowych wyzwań związanych z aktualizacją dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych i dyrektywy w sprawie powietrza.

Subscribe to our newsletter