IMPEL Logo

IMPEL Industry and Air Expert Team Steering Committee sammanträdde i Bryssel och hade ett möte med Europeiska kommissionen

10 Apr, 2023

Den 3 och 4 april träffades alla arbetsgruppsledare i expertgruppen för industri och luft i Bryssel. De diskuterade framstegen i sina grupper och hade en brainstorm om nästa projektcykel 2025-2027.  Under de följande månaderna före sommaren kommer de flesta arbetsgrupperna att ha sina F2F-möten och många av dem kommer också att organisera ett platsbesök eller en gemensam inspektion. Många av dem kommer också att organisera ett kort webinar kort efter sitt möte där alla IMPEL-medlemmar kan delta, så håll ett öga på IMPEL-nyheterna. Om du är intresserad av ett ämne, vänligen kontakta arbetsgruppsledare. Arbetsgruppsledarna talade också om det hybrida expertgruppsmötet den 17-18 oktober 2023 i Stuttgart, där alla arbetsgrupper kommer att samlas. 

Finalt hölls ett val för den nya expertgruppledaren eftersom Jaakko Vesivalo snart går i pension. Marinus Jordaan från Nederländerna valdes till ny expertgruppsledare och Jamie McGeachy från Skottland till ersättare. 

Den 4 april träffade styrkommittén flera ledamöter från Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö. De träffas var sjätte månad, men detta var det första F2F-mötet någonsin! Det var ett intressant informationsutbyte i en positiv atmosfär med flera gemensamma uppföljningsmöjligheter. Det kommer att finnas många nya utmaningar från det snart uppdaterade direktivet om industriutsläpp och luftdirektivet. 

Subscribe to our newsletter