IMPEL Logo

Sista WasteForce-utbildningen: TFS Road Inspections 27-29 april 2021

09 Apr, 2021

Den fjärde och sista utbildningen inom ramen för WasteForce-projektet kommer att behandla ämnet vägkontroller av gränsöverskridande avfallstransporter.

Den tyska polisakademin DHPol organiserar tillsammans med UNITAR denna onlineutbildning som en del av WasteForce-konsortiet. Deltagandet är gratis för dem som kommer att väljas ut för att delta.

Teman på dagordningen är bland annat:

  • Hur man utför vägkontroller av avfallstransporter och hur man hanterar olagliga transporter
  • .
  • Finansiella utredningar
  • Insamling av bevis
  • Gemensamma utredningar
  • Mätning av miljöskador och ekonomiska skador till följd av olagliga transporter

För mer information och anmälan vänligen tryck på här

.

Källa: WasteForce

Road Inspection
Vägarbete av avfallstransporter (foto: Regeringen i Niederbayern)

Subscribe to our newsletter