IMPEL Logo

Програма за изграждане на капацитет и обучение на IMPEL, визуализирана в анимация

18 Feb, 2022

Програмата за изграждане на капацитет и обучение на IMPEL’е в ход. Всички планирани физически срещи бяха отложени заради COVID-19. Екипът за управление на програмата реши да използва времето по подходящ начин за по-нататъшна подготовка на работата, докато работните групи могат да се срещнат отново лице в лице. Междувременно работните групи 2 и 3 се срещнаха 14 пъти онлайн и изготвиха много документи (за обсъждане).

В тази анимация Програмата е представена и обяснена нагледно.

Subscribe to our newsletter